CARDIOVASCULAR MEDICINESLABETALOL

LABETALOL

لبتالول

LABETALOL

موارد مصرف:

لبتالول برای کنترل پرفشاری خون خفیف تا شدید مصرف می شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود آسم برونشی، انسداد گره دهلیزی-بطنی از نوع درجه ۲ یا ۳، برادی کاردی شدید یا شوک کاردیوژنیک، نارسایی شدید قلبی جبران نشده، افت فشار خون شدید و طول کشیده نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- در صورت وجود انسداد دهلیزی-بطنی درجه ۱، زیادی فشار خون ورید باب، دیابت، سابقه بیماری انسداد مجاری تنفسی، میاستنی گراو با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- این دارو ممکن است با نتایج آزمون های آزمایشگاهی کاتکول آمین ها تداخل داشته باشد.
۳- انجام آزمون های عملکرد کبد ضروری است. در صورت تایید آسیب کبدی، مصرف دارو باید قطع شود.
۴- اندازه گیری فشار خون، ثبت نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب، در طول مصرف دارو ضروری است.
۵- از قطع ناگهانی مصرف دارو، به  ویژه در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب، باید اجتناب شود.
۶- علائم کاهش قند خون و تیروتوکسیکوز ممکن است با مصرف این دارو پوشانده شوند.
۷- بیمار در هنگام تزریق دارو در وضعیت دراز کشیده قرار گرفته و تا ۳ ساعت پس از تزریق نیز در این وضعیت باقی بماند.

عوارض جانبی: افت فشار خون وضعیتی، خستگی، ضعف، سردرد، بثورات جلدی، خارش پوست سر، درد اپی گاستر، اشکال در دفع ادرار، تهوع و استفراغ با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل های دارویی: اثر کاهش فشار خون این داروها در صورت مصرف همزمان با مسددهای گیرنده آلفا افزایش می یابد. داروهای ضدآریتمی، ضعف عضله قلب را افزایش می دهند. اثر کاهنده فشار خون این داروها در صورت مصرف همزمان با داروهای مسدد کانال های کلسیمی و مدرها افزایش می یابد. خطر افزایش فشار خون ناشی از قطع مصرف این داروها، در صورت مصرف همزمان با کلونیدین افزایش می یابد.

مقدار مصرف: در درمان اورژانس فشار خون ۲۰ میلی گرم وریدی طی ۲ دقیقه تزریق می شود. در صورت نیاز ۸۰-۴۰ میلی گرم هر ۱۰ دقیقه تکرار می شود. حداکثر مقدار مصرفی ۳۰۰ میلی گرم است.

اشکال دارویی

Injection: 100mg/20ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا