(ANESTHETICS (Parenteral-LocalCENTRAL NERVOUS SYSTEM MEDICINES

LIDOCAINE

لیدوکائین

LIDOCAINE

موارد مصرف:

لیدوکائین برای انسداد سیستم عصبی مرکزی (اپی‎دورال در ناحیه کمر یا دمی) و زیرعنکبوتیه و همچنین برای انسداد عصب یا انفیلتراسیون دندان، انفیلتراسیون موضعی، انسداد عصبی محیطی و انسداد سمپاتیک مصرف می ‌شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود بلوک کامل قلبی، خونریزی شدید،‌ کاهش شدید فشار خون و شوک، وجود عفونت در موضعی که برای تزریق کمری در نظر گرفته شده و سپتی-سمی، این دارو برای ایجاد انسداد در ناحیه زیرعنکبوتیه نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- در صورت وجود نارسایی قلب به  ویژه انسداد یا شوک قلبی، حساسیت به دارو ‌های بی هوش کننده، التهاب و یا عفونت در ناحیه تزریق،‌ این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
۲- در صورت وجود بیماری CNS و نقص انعقادی مصرف این دارو در ناحیه زیرعنکبوتیه باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۳- فراورده‎ ‌های حاوی یک داروی تنگ کننده عروق در بیماران قلبی از جمله مبتلایان به آریتمی، پرکاری تیروئید، پرفشاری خون و بیماری عروق محیطی باید با احتیاط فراوان مصرف گردند.

عوارض جانبی: واکنش‌ های سیستمیک ممکن است به  سرعت یا با تأخیر و تا ۳۰ دقیقه پس از تجویز دارو بروز کند. عوارض سیستمیک شامل گیجی، تضعیف تنفسی، تشنج، افت فشار خون و برادی کاردی می‌ باشد.

تداخل ‎های دارویی: دارو ‌های بتابلاکر احتمال خطر مسمومیت با آن را بالا می برند. سایمتیدین متابولیسم این دارو را به تأخیر می‎اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت افزایش می‎ یابد. مصرف همزمان دروپریدول، ‌هالوپریدول یا فنوتیازین ‎‌ها با لیدوکائین حاوی اپی ‎نفرین، ممکن است کارایی ماده منقبض کننده عروق را کاهش دهد. هالوتان، انفلوران و ایزوفلوران ممکن است سبب حساسیت قلب به اثرات مقلد سمپاتیک اپی ‎نفرین شوند. مصرف همزمان این ترکیبات ممکن است سبب آریتمی قلبی گردد. اثرات قلبی-عروقی اپی‎نفرین در صورت مصرف همزمان با دارو‌های ضدافسردگی سه حلقه ای یا ماپروتیلین ممکن است تشدید شده و آریتمی، تاکی‎کاردی، افزایش شدید فشار خون ایجاد گردد. خطر بروز آریتمی قلبی در صورت مصرف همزمان گلیکوزید ‌های دیژیتال با لیدوکائین حاوی اپی‏نفرین ممکن است افزایش یابد.

نکات قابل توصیه: به  دلیل طولانی بودن زمان بی حسی باید دقت گردد که اعضای بی حس شده مجروح نگردند.

مقدار مصرف
بزرگسالان: در انفیلتراسیون برای بی حسی از طریق تزریقی بر حسب وزن بیمار و نوع عمل جراحی حداکثر ۲۰۰میلی‌گرم (در مورد محلول ‌های حاوی حداکثر ۵۰۰ میلی‌گرم آدرنالین) تجویز می ‌شود. در بی حسی وریدی منطقه ای، مقدار ۳۰۰-۵۰میلی‌گرم و برای بی حسی جلدی،‌ مقدار ۳۰۰-۵۰میلی‌گرم مصرف می ‌شود. برای بی حسی اعصاب محیطی، در دندانپزشکی مقدار ۱۰۰-۲۰میلی‌گرم از محلول ۲%، در بی حسی بین دند‌ه ‌ای مقدار ۳۰میلی‌گرم از محلول ۱%، در بی حسی اطراف گردن رحم مقدار ۱۰۰میلی‌گرم از محلول ۱% در هر طرف مصرف می ‌شود. حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان در بی حسی منطقه ا ی وریدی تا mg/ kg ۴ و در دندانپزشکی تا mg/ kg ۶/۶ یا ۳۰۰میلی‌گرم در هر بار مراجعه به دندانپزشکی و در سایر موارد تا mg/ kg4/5 یا ۳۰۰میلی‌گرم در هر بار مصرف می‌ باشد. در مامایی برای بی حسی قسمت تحتانی نخاع و زایمان طبیعی، مقدار ۵۰ میلی‌گرم از لیدوکائین و در عمل سزارین و یا زایمان هایی که به دستکاری داخل رحم نیاز دارد، مقدار ۷۵میلی‌گرم استفاده می ‌شود. برای بی حسی در جراحی شکم، مقدار ۱۰۰-۷۵میلی‌گرم مصرف می ‌شود.
در بی حسی قسمت تحتانی نخاع در زایمان طبیعی با استفاده از فرآورده حاوی دکستروز، ‌۵۰میلی‌گرم از لیدوکائین به  صورت محلول ۵%، برای عمل جراحی سزارین و اعمالی که نیاز به دستکاری داخل رحم دارند، ۷۵میلی‌گرم لیدوکائین به  صورت محلول ۵% در عمل جراحی شکم، ۱۰۰-۷۵میلی‌گرم لیدوکائین به  صورت محلول ۵% تزریق می ‌شود.
در بی حسی دندان با استفاده از فرآورده حاوی اپی نفرین، ۱۰۰-۲۰میلی‌گرم از لیدوکائین از محلول ۲% مصرف می ‌شود. در سایر موارد، مقدار مصرف مشابه مقدار مصرف محلول تزریقی لیدوکائین می ‌باشد.
کودکان: در کـــودکان در انفیلتراسیــــــــــــون موضعی تا mg/ kg ۴/۵ از محلول ۰/۵-۰/۲۵% و برای بی حسی منطقه ای وریدی تا mg/kg ۳ از محلول‌ های فوق استفاده می ‌شود. در بی حسی نخاعی با استفاده از فرآورده حاوی دکستروز در نوزادان و کودکان تا وزن ۵ کیلوگرم، mg/ kg2/5 و در کودکان با وزن ۱۵-۵ کیلوگرم مقدار mg/ kg ۲ و در کودکان با وزن بیش از ۱۵ کیلوگرم مقدار mg/ kg1/5 از لیدوکائین مصرف می ‌شود.
در بی حسی دندان با استفاده از فرآورده حاوی اپی نفرین در کودکان، mg/kg ۴-۵ از لیدوکائین یا مقدار واحد ۱۵۰-۱۰۰میلی‌گرم مصرف می‌ شود. در انفیلتراسیون موضعی یا انسداد عصبی، مقدار mg/kg ۷ از لیدوکائین از محلول ۱-۰/۲۵% تزریق می‌ گردد.

اشکال دارویی

Carpool: 2% (Lidocaine 20mg + Epinephrine 12.5 mcg/ml)
Injection: (Lidocaine 10mg + Epinephrine 5mcg) /ml
Injection: 1%, 2%
Carpool: 2%
Infusion: 4%, 20%
Injection: 5%+Dextrose 7.5%
Gel: 2%
Injection (Intraspinal): 5%

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا