ANTIMICROBIALSANTIVIRALS

RIBAVIRIN

ریباویرین

RIBAVIRIN

موارد مصرف: این دارو همراه با اینترفرون-آلفا در درمان هپاتیت C مزمن مصرف می شود.

موارد منع مصرف: در بیمارانی که همولیز ناشی از دارو برای آنان مخاطره آمیز است (مانند بیماری های قلبی ناپایدار و هموگلوبینوپاتی از جمله تالاسمی) و در بیماران مبتلا به سیروز، عیب شدیدکار کبد و کلیه یا بیماری خودایمنی نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- قبل از تجویز این دارو باید احتمال باردار بودن بیمار رد شود.
۲- مصرف این دارو در بیماران قلبی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۳- مصرف این دارو در بیماران مستعد، ممکن است موجب بروز نقرس شود.
۴- قبل از شروع درمان با این دارو آزمایش های شمارش کامل سلول های خون، کراتینین سرم، آنزیم های کبدی و اسید اوریک خون باید انجام شوند و در هفته های دوم و چهارم درمان نیز تکرار شوند و مقدار مصرف دارو تنظیم گردد.

عوارض جانبی: کم‎خونی همولیتیک که گاه با افزایش بیلی‎روبین و اسیداوریک خون همراه است از عوارض جانبی مهم ریباویرین است.

تداخل های دارویی: در بیمارانی که همزمان اینترفرون-آلفا و ریباویرین نیز مصرف می کنند، ممکن است نیاز به افزایش مقدار مصرف وارفارین باشد.

نکات قابل توصیه: با توجه به تراتوژنیک بودن دارو، پیشگیری های لازم برای جلوگیری از بارداری توسط بیمار یا همسر وی باید صورت گیرد.

مقدار مصرف: در درمان هپاتیت C همراه با اینترفرون-آلفا برای افراد با سن بیش از ۱۸ سال و با وزن کمتر از ۷۵ کیلوگرم به  مقدار ۴۰۰میلی گرم در صبح و ۶۰۰میلی گرم در شب مصرف می شود. برای بیماران با وزن بیش از ۷۵ کیلوگرم به  مقدار ۶۰۰میلی گرم دوبار در روز مصرف می گردد.

اشکال دارویی

Tablet/Capsule: ۲۰۰mg
Injection: ۱۰۰mg/1ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا