بیماری های قلبی عروقی

اکوکاردیوگرافی قلب

الکتروکاردیوگرام (نوار قلب):
دستگاهی است که جریانات الکتریکی قلب را از طریق الکترودهایی که روی مناطق مختلف پوست بدن قرار داده می‌شوند دریافت کرده و آن‌ها را به شکل یک نمودار ترسیم می‌کند.

اکوکاردیوگرافی قلب:
اکو قلب تستی است که در آن با استفاده از امواج فراصوتی تصویر متحرکی دو بعدی از قلب تهیه می‌شود. که ساختار و عملکرد قلب را نشان می دهد. در بعضی از موارد برای تصویب واضح تستی تحت عنوان اکوکاردیوگرافی از طریق مری انجام می شود.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا