غربالگری‌های سلامتی

مصرف قرص های اسید فولیک برای پیشگیری از نقائص لوله عصبی به وسیله زنانی که برنامه ای برای بارداری دارند و یا قادر به بارداری هستند.

Grade: A

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends that all women who are planning or capable of pregnancy take a daily supplement containing 0.4 to 0.8 mg (400 to 800 µg) of folic acid.

درجه بندی: A

توصیه های اختصاصی:

USPSTF توصیه می کند که تمام زنانی که قصد و یا امکان بارداری دارند به صورت روزانه از مکمل های حاوی ۰.۴  تا ۰.۸ میلی گرم فولیک اسید (۴۰۰ تا ۸۰۰ میکروگرم)  استفاده کنند.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

تعداد دفعات مصرف:

در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در رابطه با تعداد و چگونگی دفعات مصرف وجود ندارد.

Risk Factor Information:

Women who have a personal or family history of a pregnancy affected by a neural tube defect are at increased risk of having an affected pregnancy. However, most cases occur in the absence of any personal or family history.

عوامل خطر:

زنانی که در بارداری های قبلی سابقه ی شخصی یا خانوادگی نقائص لوله ی عصبی جنین دارند در بارداری های بعدی در معرض خطر بیشتری برای این مشکلات قرار دارند. اگرچه اکثر موارد نقص لوله عصبی بدون وجود سابقه ی شخصی یا خانوادگی رخ می دهد.

 

دکمه بازگشت به بالا