غربالگری‌های سلامتی

مکمل های ویتامینی برای پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی و سرطان: مولتی ویتامین ها

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات مصرف مولتی ویتامین ها با هدف پیشگیری از بیماری های قلبی_عروقی یا سرطان، کافی نیست.

زمان و تناوب مصرف مکمل:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Specific Recommendation: Vitamin Supplements for the Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer: Multivitamins

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of the use of multivitamins for the prevention of cardiovascular disease or cancer.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا