غربالگری‌های سلامتی

مصرف مکمل های ویتامینی (چه به صورت تک ویتامینی و چه به صورت ترکیبی) برای پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی و سرطان

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات مصرف مکمل ها به صورت تکی یا جفتی (به جز بتاکاروتن و ویتامین E) با هدف پیشگیری از بیماری های قلبی_عروقی یا سرطان، کافی نیست.

زمان و تناوب مصرف مکمل:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Specific Recommendation: Vitamin Supplements for the Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer: Single- or Paired-nutrients

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of the use of single- or paired-nutrient supplements (except β-carotene and vitamin E) for the prevention of cardiovascular disease or cancer.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا