غربالگری‌های سلامتی

غربالگری افسردگی در کودکان ۱۱ ساله یا کوچکتر

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری MDD (اختلال افسردگی شدید) در کودکان ۱۱ ساله یا کوچکتر، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Depression in Children and Adolescents

Specific Recommendation:

Depression: Screening — Children, aged 11 years or younger
Grade: ISpecific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for MDD in children aged 11 years or younger.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا