ALFENTANILCENTRAL NERVOUS SYSTEM MEDICINES

ALFENTANIL

آلفنتانیل

ALFENTANIL

موارد مصرف:

آلفنتانیل به  عنوان داروی همراه و همچنین برای القای بی هوشی مصرف می شود. این دارو همچنین با تزریق داخل نخاع و درون سخت شامه برای ایجاد بی دردی پس از عمل جراحی به کار می رود.

هشدارها
۱- در صورت وجود نارسایی کبد، بیماری ریوی و نقص در دستگاه تنفسی با احتیاط فراوان تجویز شود.
۲- دارو ‌های ضددرد مخدر باعث تشدید ضعف تنفسی می ‌شوند.
۳- این دارو ممکن است باعث سفتی عضلات سینه و شکم شده و در نتیجه باعث اختلال در تنفس گردد.
۴- تزریق وریدی دارو بهتر است به صورت آهسته و طی حداقل ۲-۱ دقیقه صورت گیرد.
۵- اگر چه مصرف همزمان بنزودیازپین ‎‌ها ممکن است باعث تقویت بی هوشی گردد. اما احتمال افزایش ضعف تنفسی و یا کاهش فشار خون باید در نظر گرفته شود.
۶- مصرف متناوب دارو ممکن است باعث ایجاد تحمل،‌ وابستگی و اعتیاد به دارو شود.

عوارض جانبی: برادی کاردی، کاهش فشار خون و ضعف تنفسی طی عمل جراحی و یا بعد از آن از عوارض آلفنتانیل هستند.

تداخل‎ های دارویی: مصرف همزمان آلفنتانیل با بنزودیازپین‎ ها، دارو‌های تضعیف کننده CNS و دارو‌ های مهارکننده آنزیم‌های کبدی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می ‌شود. مصرف همزمان این دارو با نالترکسان، ممکن است اثرات ضددردی آلفنتانیل را از بین ببرد. مصرف همزمان سایمتیدین یا اریترومایسین ممکن است سبب کاهش کلیرانس آلفنتانیل گردد و به  دلیل طولانی شدن دوره خروج از بی هوشی، خطر ضعف تنفسی را افزایش دهد.

مقدار مصرف
بزرگسالان: برای القای بیهوشی در اعمال جراحی که بیش از ۴۵ دقیقه طول می کشد mcg/ kg ۱۳۰-۲۴۵ تزریق وریدی می ‌شود. به  عنوان نگهدارنده بی هوشی در اعمال جراحی کمتر از ۳۰ دقیقه مقدار mcg/kg ۸-۲۰ به  عنوان مقدار مصرف اولیه تزریق می‌ شود و به  دنبال آن mcg/kg ۳-۵ به صورت مقدار واحد و یا mcg/ kg ۰/۵-۱ در هر دقیقه انفوزیون مداوم می ‌شود. در اعمال جراحی طولانی‎ تر از ۳۰ دقیقه mcg/kg ۲۰-۷۵ به عنوان مقدار مصرف اولیه تزریق می شود و به  دنبال آن mcg/ kg ۵-۱۵ به صورت مقدار واحد یا mcg/kg ۰/۵-۳ در هر دقیقه انفوزیون مداوم می ‌شود. جهت ایجاد تسکین، از راه وریدی mcg/kg ۳-۸ به عنوان مقدار اولیه و سپس mcg/ kg ۳-۵ به صورت مقدار واحد (در صورت نیاز) تزریق می‌ شود.
کودکان: بــرای ادامه بی هوشــــی مقــــدار mcg/ kg ۳۰- ۵۰ به  عنوان مقــــــــــدار مصرف اولیه تزریق وریدی می ‌شود و به دنبال آن mcg/ kg ۱۰-۱۵ به صورت مقدار مصرف واحد و یا mcg/kg ۰/۵-۱/۵ در هر دقیقه انفوزیون مداوم می ‌شود. نیمه عمر و طول مدت اثر آلفنتانیل در کودکان کمتر از بزرگسالان است و بنابر این دفعات مصرف دارو در کودکان باید افزایش یابد.

اشکال دارویی

Injection: 0.5mg/ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا