(ANESTHETICS (Parenteral-LocalCENTRAL NERVOUS SYSTEM MEDICINES

BUPIVACAINE

بوپی‎واکائین

BUPIVACAINE

موارد مصرف:

بوپی‎واکائین برای ایجاد بی حسی موضعی و یامنطقه ای، یا اپی ‎دورال در ناحیه کمر و یا خاجی و انسداد در ناحیه زیر عنکبوتیه و از طریق انفیلتراسیون یا انسداد عصبی در دندانپزشکی به کار می ‌رود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود بلوک کامل قلبی، خونریزی شدید،‌ کاهش شدید فشار خون و شوک، عفونت در موضعی که برای تزریق کمری در نظر گرفته شده و سپتی سمی نباید از این دارو برای ایجاد انسداد در ناحیه زیرعنکبوتیه استفاده کرد.

هشدارها
۱- در ناراحتی‎ های قلبی-عروقی به  ویژه انسداد قلبی و یا شوک و یا عفونت و التهاب در محل تزریق با احتیاط فراوان مصرف گردد.
۲- ممکن است با مصرف این دارو با غلظت۲۵/۰%، اعصاب بین دند‌ه‌ ای انسداد کامل پیدا کنند.
۳- شدت انسداد حرکتی، با غلظت ۵/۰% این دارو برای بار اول ممکن است بیشتر از دفعات بعد باشد.

عوارض جانبی: واکنش ‌های سیستمیک ممکن است به  سرعت و یا با تأخیر و تا ۳۰ دقیقه پس از تجویز دارو بروز کنند. کبودی رنگ پوست،‌ اختلال بینایی و یا دوبینی، تشنج، سرگیجه،‌ وزوز گوش، لرزش یا رعشه، عصبانیت و یا بی قراری غیرعادی و تهوع و استفراغ از عوارض جانبی این دارو هستند.

تداخل ‎های دارویی: دارو ‌های بتابلاکر خطر مسمومیت با آن را بالا می برند. سایمتیدین متابولیسم این دارو را به تأخیر می ‎اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت افزایش می ‎یابد.

نکات قابل توصیه: به  دلیل طولانی بودن زمان بی حسی باید دقت شود که اعضای بی حس شده مجروح نگردند.

مقدار مصــرف: در بی حســـی دم اســـــبی، برای انســـــــداد حرکتــــی متوســــــط،‌ مقدار ۷۵-۳۷/۵میــــلی‌گـــــرم (۳۰-۱۵ میلی لیتــــر) از محلول ۰/۲۵% مصرف می ‌شود که در صورت نیاز هر سه ساعت یک بار می توان آن را تکرار کرد. برای انسداد حرکتی متوسط تاکامل،‌ ۱۵۰-۷۵میلی‌گرم (۳۰- ۱۵میلی لیتراز محلول ۰/۵%) که در صورت نیاز هر سه ساعت قابل تکرار است، مصرف می شود. در بی حسی اپی دورال، برای انسداد حرکتی جزئی تا متوسط مقدار ۵۰-۲۵میلی‌گرم (۲۰-۱۰میلی لیتر از محلول ۰/۲۵%) و برای انسداد حرکتی متوسط تا کامل، مقدار ۱۰۰-۵۰میلی‌گرم (۲۰-۱۰میلی لیتر از محلول ۰/۵%) مصرف می‌ شود که در صورت نیاز، در هر دو مورد می توان مقدار مصرف را هر سه ساعت یک  بار تکرار نمود. برای انفیلتراسیون موضعی به  صورت تک نوبتی تا ۱۷۵میلی‌گرم (۷۰میلی لیتر از محلول ۰/۲۵%) مصرف می ‌شود. برای انسداد محیطی،‌ جهت انسداد حرکتی متوسط تا کامل مقدار ۱۷۵-۱۲/۵میلی‌گرم (۳۷/۵-۵میلی لیتر از محلول ۰/۲۵%) یا ۱۷۵-۲۵میلی‌گرم (۳۷/۵- ۵میلی لیتر از محلول ۰/۵%) مصرف می ‌شود که در صورت نیاز می توان هر سه ساعت آن را تکرار نمود. حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان تا ۱۷۵میلی‌گرم به صورت مقدار واحد یا mg/ day ۴۰۰ می ‌باشد.

اشکال دارویی

Injection: 0.25%, 0.50%

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا