غربالگری‌های سلامتی

انجام مداخلاتی به منظور پیشگیری از افتادن و زمین خوردن افراد ۶۵ ساله یا مسن تر در خانه های سالمندان (مداخله)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به انجام مداخلات ورزشی با هدف کاهش سقوط و به زمین خوردن در خانه های سالمندان به وسیله ی افراد ۶۵ ساله یا مسن تر که در معرض خطر بالا قرار دارند، توصیه می کند.

زمان و تناوب انجام مداخله:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
افرادی که در معرض خطر بالایی برای سقوط یا به زمین افتادن هستند.

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends exercise interventions to prevent falls in community-dwelling adults 65 years or older who are at increased risk for falls.

:Frequency of Service

No Frequency of Service information currently available.

:Risk Factor Information

At increased risk for falls.

دکمه بازگشت به بالا