غربالگری‌های سلامتی

تغذیه با شیر مادر به عنوان پیشگیری اولیه برای زنان باردار، مادران تازه زایمان کرده و کودکانشان

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که برای حمایت از تغذیه با شیر مادر، در طول بارداری و بعد از تولد، مداخلاتی انجام شود.

زمان و تناوب انجام مداخله:
در طول بارداری و بعد از تولد

عوامل خطر:
این توصیه مختص زنان باردار، تازه مادران و نوزادان و کودکان آنها است. مداخلات لازم برای حمایت از تغذیه با شیر مادر همچنین ممکن است همسر مادر، سایر اعضای خانواده و دوستان را نیز درگیر کند. این توصیه در شرایطی که منع تغذیه با شیر مادر وجود دارد، به کار نمی آید(مانند شرایط پزشکی خاص مادر و یا اختلالات متابولیک در نوزاد نظیر گالاکتوزمی). USPSTF به بررسی و بازبینی شواهد مربوط به مداخلات انجام شده برای کودکان نارس نپرداخته است.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends providing interventions during pregnancy and after birth to support breastfeeding.

:Frequency of Service

During pregnancy and after birth

:Risk Factor Information

This recommendation applies to pregnant women, new mothers, and their infants and children. Interventions to support breastfeeding may also involve a woman’s partner, other family members, and friends. This recommendation does not apply in circumstances where there are contraindications to breastfeeding (e.g., certain maternal medical conditions or infant metabolic disorders, such as galactosemia). The USPSTF did not review evidence on interventions directed at breastfeeding of preterm infants.

دکمه بازگشت به بالا