ANTIMICROBIALSCEFALOSPORINS

CEFTAZIDIME

سفتازیدیم

CEFTAZIDIME

موارد مصرف: سفتازیدیم از سفالوسپورین های نسل سوم است که علیه باکتری های گرم منفی به  ویژه گونه های پسودوموناس، درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو،‌ از جمله عفونت های مجاری صفراوی، فیبروز سیستیک، عفونت های تنفسی، درمان بیماری های عفونی در بیمارانی که سیستم ایمنی آن ها تضعیف شده است، مننژیت، پریتونیت، پنومونی، سپتی سمی، عفونت های پوستی و پیشگیری از بروز عفونت پس از اعمال جراحی مصرف می شود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود حساسیت به سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها و مشتقات آن ها، پنی‎سیلامین یا ابتلای بیمار به پورفیری نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: اسهال و به  ندرت کولیت وابسته به آنتی بیوتیک،‌ تهوع،‌ استفراغ، احساس ناراحتی در شکم، سردرد، واکنش های آلرژیک (شامل ضایعات پوستی، خارش،‌ کهیر، تب، دردمفاصل و آنافیلاکسی)، اریتم مولتی فرم، نکرولیز سمی پوست، اختلال در آنزیم های کبدی، هپاتیت و زردی کلستاتیک گذرا از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: اثر ضدانعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد. اثر سفتازیدیم با مصرف همزمان با پروبنسید افزایش می یابد.

نکات قابل توصیه: مخلوط کردن سفتازیدیم با سایر دارو‌ها به  ویژه آمینوگلیکوزید‌ها و وانکومایسین دریک محلول توصیه نمی شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان: مقدار ۱ گرم هر ۸ ساعت یا ۲   گرم هر ۱۲ ساعت تزریق عمیق عضلانی و یا وریدی می شود. در صورت وجود عفونت شدید مقدار مصرف به ۲ گرم هر ۱۲-۸ ساعت افزایش می یابد (مقادیر بیش از ۱  گرم در صورت مصرف در یک نوبت واحد باید از راه وریدی تزریق شوند). حداکثر مقدار مصرف دارو در بیماران سالخورده g/day 3 است. این دارو در فیبروز سیستیک همراه با عفونت ریوی ناشی از پسودومونـــــاس در بیمـــــاران با کلیه ســـالم به  مقدار mg/kg/day 100-150 در ۳نوبت منقسم مصرف می شود. به  عنوان پیشگیری از عفونت در اعمال جراحی پروستات، مقدار ۱ گرم قبل از القای بیهوشی مصرف می شود که در صورت نیاز پس از برداشتن کاتتر تکرار می شود. این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار یا عفونت خفیف به  مقدار ۱-۰/۵گرم هر ۱۲ ساعت مصرف می شود.

کــــودکان: در کــــودکان بــــا ســـــن تا ۲ مـــــاهmg/ kg/ day  ۲۵-۶۰ در ۲ نوبت منقسم و در کودکان با سن بیش از ۲ ماه به  مقدار mg/ kg/ day  ۳۰-۱۰۰ در ۲ یا ۳ نوبت منقسم مصرف می شود. در کودکان مبتلا به مننژیت یا ضعف دستگاه ایمنی یا در درمان فیبروز سیستیک همراه با عفونت ریوی ناشی از پسودوموناس تا مقدار mg/kg/day 150 (حداکثر g/day 6) در ۳ نوبت منقسم مصرف می شود. مقدار مصرف دارو در درمان عفونت های ادراری و عفونت‌های خفیف مانند بزرگسالان است.

اشکال دارویی

Injection: ۵۰۰mg, 1g, 2g

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا