کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

نتایج امید بخش داروهای درمان هپاتیت C به عنوان درمان های احتمالی کووید ۱۹

داروهای درمان هپاتیت C به عنوان درمان های احتمالی کووید ۱۹ نتایج امید بخشی داشتند. با توجه به اطلاعاتی که در AIDS 2020 منتشر شد، استفاده از sofosbuvir و daclatasvir به همراه درمان استاندارد کووید۱۹ باعث نرخ بهبودی بهتر ۱۴ روزه و کاهش مدت زمان بستری در بیماران شد.
دکتر اندرو هیل میگوید مطالعات آزمایشگاهی نشان دادند که استفاده از daclatasvir اثر ضد ویروسی در برابر بیماری کووید ۱۹ دارد و این دارو می تواند به خوبی در ریه تجمع پیدا کند و به سلول ها و جایی که این عفونت وجود دارد نفوذ کند. اما داروی sofosbuvir تنها اثر ضد ویروسی در سطح سلول را دارد.

اگر اثبات شود که این درمان می تواند اثر بخش باشد ممکن است به عنوان درمانی ارزان (۷ دلار در یک دوره‌ی ۱۴ روزه درمان) و موثر در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به سخنان دکتر هیل اگر در ترایال بزرگ تر هم این دارو موثر بود، در حال حاضر مقدار کافی این دارو برای درمان میلیون ها بیمار در سرتاسر دنیا وجود دارد.

برای تشخیص موثر بودن این دارو ها دکتر هیل اطلاعاتی را از ۴ بیمارستان در ایران مورد ارزیابی قرار داد که بیماران در طی موج اول این بیماری با این ترکیب دارویی تحت درمان قرار گرفته بودند.

بیماران به صورت تصادفی تحت درمان استاندارد (لوپیناویر/ریتوناویر ± هیدروکسی کلروکین) با یا بدون sofosbuvir و daclatasvir قرار گرفتند. تعداد ۶۶ بیمار در این مطالعه وجود داشتند که در دو گروه ۳۳ نفره ارزیابی شدند. ویژگی های پایه دو گروه درمانی مشابه بودند.

نتایج نشان دادند پس از ۱۴ روز، ۲۹ بیمار (۸۸٪) در گروه sofosbuvir و daclatasvir به بهبودی بالینی رسیدند، در مقایسه با گروه کنترل که ۲۲ نفر (۶۷٪) به بهبودی رسیده بودند (P = 0.076).

بیماران در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل مدت زمان کمتر بستری در بیمارستان و مرخص شدن سریع‌تر را داشتند. (به ترتیب ۶ در برابر ۸ روز و ۶ در برابر ۱۱ روز)

دکتر هیل میگوید که نمیخواهد یک شرایط مشابه با وضعیت هیدروکسی کلروکین مشاهده کند (همانطورکه داروی هیدروکسی کلروکین توسط ترامپ به شدت ترویج شد) که امید های اولیه بعدا با تحقیقات بیشتر به یاس تبدیل شدند.

تقریبا ۱۰ هفته طول می کشد تا به خوبی اثر این داروهای ضد ویروسی بررسی شود و موثر بودن آن ها تایید یا رد شود.

محققان هم‌اکنون شبکه‌ای را تشکیل داده‌اند برای انجام کلینیکال ترایال تصادفی تاثیر این دارو در میان بیشتر از ۲۰۰۰ بیمار کووید ۱۹ در کشورهای برزیل، مصر، ایران و آفریقای جنوبی.

دکتر فاوچی هم که در این جلسه حضور داشت، یافته‌های این تحقیق را جالب و جذاب خواند.


تدوین: میثم دشتی، دانشجوی پزشکی

منبع:
https://www.healio.com/news/infectious-disease/20200709/hcv-drugs-sofosbuvir-daclatasvir-show-promise-as-potential-covid19-treatment

دکمه بازگشت به بالا