اخبار سلامت

شواهد معتبری از ساخته‌شدن کوروناویروس در آزمایشگاه وجود ندارد

اگرچه ویروس کورونای جدید یا SARS-CoV-2 حدود ۸۰٪ با ویروس قبلی سارس مشابهت دارد، اما بیش‌ترین شباهت آن با بتا-کوروناویروس خفاش است که با برخی از آن‌ها بیش از ۹۶٪ شباهت دارد.

در حال حاضر شایعاتی مبنی بر ساخته‌شدن عمدی این ویروس در آزمایشگاه در جامعه وجود دارد. برای پشتیبانی از این ادعا، به کوروناویروس RaTG13 خفاش اشاره می‌شود که اخیراً یافت شده و با ویروس SARS-CoV-2 حدود ۹۶٪ شباهت دارد.

با این حال، ویروس SARS-CoV انسانی و ویروس مشابه آن در نوعی پستاندار به نام palm civet که شبیه گربه است (به‌عنوان میزبان حد واسط آن)، ۹۹٫۸٪ شباهت داشتند.

با در نظر داشتن تفاوت‌های بین SARS-CoV-2 با RaTG13 خفاش، بعید است که این کوروناویروس منبع حد واسط SARS-CoV-2 بوده باشد.

برخی از افراد پیشنهاد کرده‌اند که پانگولین‌ها حد واسط بوده‌اند، اما داده‌های این ادعا هنوز در دسترس نیست.

همچنین ادعاهایی دیگر مبنی بر ارتباط بین ویروس SL-SHC014-MA15 موش (که در آزمایشگاه ساخته‌شده است) با SARS-CoV-2 وجود دارد. این ویروس می‌تواند از ACE2 برای ورود به سلول‌های بدن انسان استفاده کند.

با این حال باید در نظر داشت که بیش از ۶ هزار تفاوت نوکلئوتیدی بین این دو ویروس وجود دارد و در نتیجه ساخته‌شدن ویروس SARS -CoV-2 از این ویروس هم بعید به‌نظر می‌رسد.

در ادعایی دیگر، در یک مقاله اشاره شده که ویروس SARS-CoV-2 دارای توالی HIV در درون خود بوده و از این جهت می‌تواند در آزمایشگاه ساخته‌شده باشد. اما در مقاله‌ای دیگر نشان داده شد که این شباهت‌ها تصادفی بوده و ژن‌های اختصاصی HIV-1 در آن وجود ندارد.


ترجمه و خلاصه نویسی: ردایران

منبع:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1733440

دکمه بازگشت به بالا