اخبار سلامت

بررسى ادعاى مغناطیسى شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن هاى کووید-۱۹

با توجه به بررسى هاى انجام شده بر روى منابع علمى و معتبر، شواهدى که نشان دهند واکسن هاى کووید- 19 قابلیت القاى خاصیت مغناطیسى در بدن انسان دارند، وجود ندارد. ایجاد القاى خاصیت مغناطیسى توسط این واکسن ها با شواهد موجود در تضاد است.

برای دانلود این گزارش کلیک کنید.

دکمه بازگشت به بالا