غربالگری‌های سلامتی

اقدام به درمان هورمونی در زنان یائسه که رحم خود را برداشته اند

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که برای پیشگیری اولیه از عوارض مزمن یائسگی در زنانی که رحم خود را برداشته اند(هیسترکتومی) از استروژن به تنهایی، استفاده نشود.

زمان و تناوب مصرف دارو:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Primary Prevention of Chronic Conditions for Hormone Therapy in Postmenopausal Women

Specific Recommendation: Hormone Therapy in Postmenopausal Women: Preventive Medications — Postmenopausal women who have had a hysterectomy

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against the use of estrogen alone for the primary prevention of chronic conditions in postmenopausal women who have had a hysterectomy.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا