غربالگری‌های سلامتی

مصرف مکمل های خوراکی فلوراید به منظور پیشگیری از پوسیدگی های دندانی در کودکان ۶ ماه تا ۵ ساله

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان در سطح مراقبت های اولیه، مکمل های خوراکی فلوراید را از ۶ ماهگی برای کودکانی که فلوراید در آب مصرفی آن ها کم است، تجویز کنند.

زمان و تناوب تجویز مکمل:
هیچ مطالعه ای مستقیما دوز و زمان مصرف مکمل خوراکی فلوراید را در کودکانی که آب مصرفی آن ها فلوراید کافی ندارد، مشخص نکرده است. توصیه های انجمن دندانپزشکی آمریکا (ADA) برای تعیین دوز مصرفی و سن شروع مکمل های تغذیه ای حاوی فلوراید، میزان فلوراید منبع آب مصرفی کودکان را در نظر می گیرد. این توصیه های مربوط به دوز به وسیله ی آکادمی بیماری های کودکان آمریکا (AAP) نیز ارجاع داده می شود.

عوامل خطر:
تمام کودکان در معرض خطر بالقوه ی پوسیدگی های دندانی قرار دارند. کودکانی که منبع آب مصرفی آن ها کمبود فلوراید دارد،(کمبود فلوراید به صورت فلوراید کمتر از ۰.۶ppm تعریف می شود.) در معرض خطر ویژه ای قرار دارند. اگرچه ابزار های غربالگری چند متغیری معتبر برای تعیین اینکه کدامیک از کودکان در معرض خطر بالای پوسیدگی دندان قرار دارند، وجود ندارد؛ چندین عامل و فاکتور شخصی هستند که خطر ابتلا را بالا می برند. شیوع و شدت بیشتر پوسیدگی دندان ها در بین اقلیت ها و کودکان محروم از نظر اقتصادی یافت می شود. سایر عوامل خطر برای پوسیدگی دندان در کودکان عبارتند از مصرف مکرر شیرینی جات، تغذیه ی نامناسب با شیشه، نقائص تکاملی مینای دندان، خشکی دهان و سابقه ی پوسیدگی های قبلی.

علاوه بر این، عوامل مادری و خانوادگی نیز می توانند خطر ابتلای کودکان را افزایش دهند. این عوامل شامل فرهنگ پایین بهداشت دهانی، شرایط اجتماعی_اقتصادی پایین، پوسیدگی های دندانی اخیر در مادر، پوسیدگی های دندانی خواهر یا برادر و ذره خواری مکرر هستند. سایر عوامل خطر مرتبط با پوسیدگی های دندانی در کودکان با سن پایین نیز شامل عدم دسترسی به مراقبت های دندانی، اقدامات پیشگیرانه ی ناکافی نظیر شکست در مصرف خمیر دندان حاوی فلوراید و نهایتا عدم دانش کافی والدین در رابطه با سلامت دهان و دندان می باشد.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends that primary care clinicians prescribe oral fluoride supplementation starting at age 6 months for children whose water supply is deficient in fluoride.

:Frequency of Service

No studies specifically addressed the dosage and timing of oral fluoride supplementation in children with inadequate water fluoridation. The American Dental Association (ADA) recommendations on the dosage of and age at which to start dietary fluoride supplementation take into account the amount of fluoride in the child’s water source. These dosing recommendations are also referenced by the American Academy of Pediatrics (AAP).

:Risk Factor Information

All children are at potential risk for dental caries; those whose primary water supply is deficient in fluoride (defined as containing <0.6 ppm F) are at particular risk. While there are no validated multivariate screening tools to determine which children are at higher risk for dental caries, there are a number of individual factors that elevate risk. Higher prevalence and severity of dental caries are found among minority and economically disadvantaged children. Other risk factors for caries in children include frequent sugar exposure, inappropriate bottle feeding, developmental defects of the tooth enamel, dry mouth, and a history of previous caries. Maternal and family factors can also increase children’s risk. These factors include poor oral hygiene, low socioeconomic status, recent maternal caries, sibling caries, and frequent snacking. Additional factors associated with dental caries in young children include lack of access to dental care; inadequate preventive measures, such as failure to use fluoride-containing toothpastes; and lack of parental knowledge about oral health.

دکمه بازگشت به بالا