غربالگری‌های سلامتی

مصرف ویتامین D، کلسیم و یا مکمل های کلسیم D به منظور پیشگیری اولیه از شکستگی ها در زنان یائسه مقیم خانه های سالمندان

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که برای پیشگیری اولیه از رخ دادن شکستگی در زنان یائسه در خانه ی سالمندان، مصرف روزانه مکمل ویتامین D به اندازه ی ۴۰۰ واحد و یا کمتر و مکمل کلسیم به اندازه ی ۱۰۰۰ میلی گرم یا کمتر، انجام نگیرد.

زمان و تناوب مصرف مکمل:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Fractures in Community-Dwelling Adults

Specific Recommendation: Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Fractures in Community-Dwelling Adults: Preventive Medication —Postmenopausal women

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against daily supplementation with 400 IU or less of vitamin D and 1000 mg or less of calcium for the primary prevention of fractures in community-dwelling, postmenopausal women.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا