ANTIFUNGALSANTIMICROBIALS

GRISEOFULVIN

گریزئوفولوین

GRISEOFULVIN

موارد مصرف: گریزئوفولوین در درمان عفونت های درماتوفیتی از جمله کچلی های ریش، مو، سر، بدن، ران، ناخن و اندام های تحتانی ناشی از تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود.

موارد منع مصرف: این دارو در بیماری شدید کبدی، لوپوس اریتماتوز و پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها:
۱- گریزئوفولوین در عفونت های جزیی که با ضدقارچ های موضعی قابل درمان است، نباید مصرف شود.
۲- احتمال بروز حساسیت به نور با مصرف این دارو وجود دارد. از تابش نور خورشید یا لامپ های خورشیدی به پوست باید اجتناب شود.

عوارض جانبی: این دارو ممکن است باعث سردرد، تهوع، استفراغ، ضایعات پوستی، حســــاسیت به نور، ســـرگیجه، کســــالت، آگرانولوسیتوز و لکوپنی شود.

تداخل های  دارویی: این دارو باعث افزایش متابولیسم دارو‌های ضدانعقادی کومارینی و دارو‌های ضدبارداری خوراکی حاوی استروژن می شود.

نکات قابل توصیه
۱- برای جلوگیری از عود بیماری، درمان باید تاحذف کامل ارگانیسم عامل بیماری ادامه یابد. دوره درمان پیشنهادی برای کچلی سر ۱۰-۸ هفته، کچلی بدن ۴-۲ هفته، کچلی پا‌ها ۸-۴ هفته، کچلی ناخن های دست حداقل ۴ ماه و کچلی ناخن های پا حداقل ۶ ماه است. با وجود این میزان عود کچلی ناخن های پا زیاد است.
۲- ‌معمولاً مصرف توام یک داروی موضعی مناسب در درمان عفونت قارچی پا موردنیاز است.
۳- به منظور کاهش تحریک گوارشی و افزایش جذب گریزئوفولوین، این دارو باید همراه یا بعد از غذا (به ویژه غذا‌های چرب) یا شیر مصرف شود.
۴- در صورت مصرف دارو‌های ضدبارداری خوراکی حاوی استروژن همزمان با این دارو، طی مصرف این دارو و تا یک ماه بعد از آن باید از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده شود.
۵- در طول درمان و تا یکماه پس از مصرف این دارو باید از باردار شدن خودداری گردد.
۶- مردان تحت درمان با این دارو تا ۶ ماه پس از قطع مصرف دارو نباید اقدام به بچه دار شدن نمایند.

مقدار مصرف

بزرگسالان: در درمان کچلی ناخن و پا‌ها mg/ day 500 به  صورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود که این مقدار در عفونت های شدید تا دو برابر افزایش می یابد. مقدار مصرف قرص حاوی اولترامیکروکریستال یا اولترامیکروسایز به یک چهارم کاهش می یابد. گریزئوفولوین باید همراه یا پس از غذا مصرف شود.
کودکان: مقدار mg/kg/day 10 در یک نوبت واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

اشکال دارویی

Tablet: ۱۲۵mg, 500mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا