زنگ تفکر

میخوام آدم حسابی باشم!

بخشی از کتاب میخوام آدم حسابی باشم از خانم نیکیتا جامعه شناس سوییسی

ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن،
در هر کار و هر حال
کار، تفریح، رانندگی، آموختن، مطالعه، آشپزی، نظافت، خوردن، آشامیدن، عشق ورزی، حرف زدن، سکوت، تفکر، دوست داشتن، نیایش و…

زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده
ما به اشتباه اینگونه مى اندیشیم:
درسم تمام شود، راحت شوم
غذایم را بپزم، راحت شوم
اتاقم را تمیز کنم، راحت شوم
برسم به مقصد، راحت شوم
پروژه ام تمام شود، راحت شوم

تمام شود که چه شود؟

مادامی که زنده هستیم و زندگی مى کنیم هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست بلکه آغاز فعالیتی دیگر است…
پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری لذت بردن را فراموش نکنیم نه مانند یک ربات فقط به انجام دادن بپردازیم و به تمام شدن و فارغ شدن.
حتی هنگامیکه دستها را مى شوییم نیز میتوانیم با لذت اینکار را انجام دهیم
یکبار امتحان کنید
آب چه زیبا و آرام پوست دستتان را نوازش مى کند
به آب نگاه کنید و لذت ببرید
و آنجاست که احساس خوب زندگی کم کم به سراغتان مى آید…

لذت باعث قدرتمند شدن مى شود و به طرز باور نکردنی باعث بالا رفتن اعتماد به نفس مى شود…
لذت بردن هدف زندگی است
تا میتوانی همه کارها و فعالیت ها را با لذت همراه کن…
حتی نفس کشیدن که کمترین فعالیت توست…

دو تعریف جدید و جالب ﮐﻪ خوب است به عمقش فکر کنیم:
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!
ﮐﯿﻨﻪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!
ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ خوشبختی و ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ خویش
ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ خویشتن ﺧﻮﯾش، ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ،
در زﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ، ﻫﻮﯾﺪﺍ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ.

آری نقص یا کمبود زیبایی در چهره یک فرد را اخلاق خوب او تکمیل می کند…
اما کمبود یا نبود اخلاق را، هیچ چهره زیبایی نمی تواند تکمیل کند…
پایه و بنای شخصیت انسان ها بر رفتار و کردارشان میباشد و زیباترین شخصیت ها متعلق به پاک ترین قلبها و دلهای پاک و انسان های خوش اخلاق دنیاست.

دکمه بازگشت به بالا