کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

آیا از وسایل گرمایشی مانند سشوار، اتو و بخارشوی می توان برای ضدعفونی کردن وسایل خانه استفاده کرد؟

کمیته اطلاع رسانی و آموزش همگانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه:
ویروس کرونا ذاتأ سرمادوست بوده و در دماهای پایین بهتر زنده می ماند. به طوری که برخی از محققین ادعا می کنند این ویروس اگر در دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد برای مدت زمان ۲ تا ۹ روز بسته به نوع سطح، باقی بماند از بین می رود.  با این حال به دلیل جدید بودن این ویروس، یافته ها درباره‌ی آن هنوز قاطع و جامع نیست و نمی توان هر ادعایی را به سادگی پذیرفت. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا از وسایل گرمایشی، مانند سشوار، اتو و بخارشوی می توان برای ضدعفونی کردن وسایل خانه استفاده کرد؟
شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال:
به طور مستقیم و صریح در منابع به این موضوع پرداخته نشده است اما بر اساس پاسخ هایی که سازمان جهانی بهداشت به برخی سوالات داده، استفاده از خشک کن های برقی در سرویس های بهداشتی به تنهایی برای از بین بردن این ویروس کافی نیست؛ اما استفاده از آنها پس از شست و شوی مناسب دست ها مانعی ندارد. از سوی دیگر سازمان طب ملی انگلستان توصیه کرده برای ضدعفونی از محلول های الکلی استفاده شود و هیچ روش ضدعفونی دیگری را علمی نمی داند. همچنین توصیه شده است که از گرم ترین درجه‌ی آب برای شست و شوی لباس ها، ملحفه و پتو استفاده شود.
نتیجه گیری:
با توجه به شواهد موجود، ادعایی بر موثر بودن وسایلی چون سشوار، اتو و بخارشوی جهت ضدعفونی کردن وجود ندارد. لذا توصیه می شود از روش‌های مطمئن‌تری، همچون استفاده از محلول های ضدعفونی مناسب و رعایت بهداشت فردی نظیر شستشوی مداوم دست ها و رعایت فاصله اجتماعی جهت پیشگیری از انتقال این بیماری بهره برد.

منابع:

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Finfection-control.html
  4. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
  5. https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/02/covid-19-primary-care-sop-general-practice-v1.pdf
  6. https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/how-to-prevent-germs-from-spreading/
دکمه بازگشت به بالا