غربالگری‌های سلامتی

غربالگری آنوریسم آئورت شکمی (AAA) در زنان ۶۵ تا ۷۵ساله بدون سابقه مصرف سیگار

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل بین فواید و مضرات غربالگری آنوریسم آئورت شکمی در زنان ۶۵ تا ۷۵ ساله ای که تاکنون سیگار نکشیده اند، کافی نیست

در رابطه با زمان و فواصل انجام غربالگری و عوامل خطر نیز در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

 

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for AAA in women ages 65 to 75 years who have ever smoked.

Grade: I

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا