غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی در زنان ۵۰ تا ۷۴ ساله

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که برای زنان ۵۰ تا ۷۴ ساله، غربالگری سرطان پستان به وسیله ی ماموگرافی و هر ۲ سال یکبار انجام گیرد.

سازمان خدمات انسانی و سلامت، به منظور اجرای اقدامات مراقبت مقرون به صرفه تحت استاندارد وضع شده در بخش بازبینی اقدامات سرویس سلامت عمومی، از توصیه های سال ۲۰۰۲ غربالگری سرطان پستان USPSTF استفاده می کند. در سال ۲۰۱۵، کنگره ی آمریکا قوانین جداگانه ای را به عنوان بخشی از قوانین مالی و بودجه ی جامع تصویب کرد که از باقی ماندن این قوانین به صورت عملی اطمینان حاصل کرد. بر این اساس: USPSTF توصیه می کند غربالگری با ماموگرافی، با یا بدون معاینه ی بالینی پستان، هر ۱ تا ۲ سال برای زنان ۴۰ ساله و مسن تر در درجه ی B قرار دارد. ما این اطلاعات را اینجا آورده ایم تا به پزشکان کمک کنیم که دلایل پرداخت مشترک و پوشش مرتبط با غربالگری بیماران برای سرطان پستان که تا به حال انجام شده است را بهتر بدانند و درک کنند.

زمان و فواصل انجام غربالگری:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری هر ۲ سال یکبار انجام شود.

عوامل خطر:
در اکثر زنان، افزایش سن مهمترین عامل خطر ابتلا به سرطان پستان است اما داده های اپیدمیولوژی BCSC نشان می دهد که در زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله، ابتلای یکی از فامیل درجه ۱ به سرطان پستان، با افزایش حدود ۲ برابری شانس ابتلا در فرد مرتبط است. علاوه بر این، مدل های CISNET نشان داده اند که شروع غربالگری دیجیتال سالانه از سن ۴۰ سالگی، در زنان با خطر حدود ۲ برابری ابتلا به سرطان پستان، در مقایسه با شروع ۲ بار در سال غربالگری دیجیتال از سن ۵۰ سال در زنان با خطر متوسط، نسبت سود به ضرر مشابهی داشته است.(بر اساس تعداد نتایج مثبت کاذب و تشخیص بیش از حد به ازای هر ۱۰۰۰ جلوگیری از مرگ به دنبال سرطان پستان)

این رویکرد به صورت رسمی در یک کارآزمایی بالینی بررسی نشده است در نتیجه شواهد مستقیمی مبنی بر اینکه آیا می تواند سود خالصی مشابه همان غربالگری در زنان ۵۰ تا ۷۴ ساله داشته باشد یا نه، وجود ندارد. با این وجود، با توجه به افزایش بار بیماری و احتمال وجود منافع، برای زنان ۴۰ تا ۴۹ ساله که یکی از فامیل درجه یک آن ها(والدین، فرزندان، خواهر و برادر) مبتلا به سرطان پستان شده اند، ممکن است شروع غربالگری قبل از سن ۵۰ سالگی مد نظر قرار گیرد.

بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک، تعداد دیگری از عوامل خطر نیز با سرطان پستان مرتبط بوده اند، اما بیشتر این ارتباطات ضعیف و ناسازگار بودند و به نظر نمی رسد که تاثیری روی ارزش گذاری فواید و مضرات غربالگری داشته باشند.

ابزار های محاسبه کننده خطر، نظیر ابزار اندازه گیری خطر سرطان پستان موسسه ی ملی سرطان آمریکا(که در نشانی www.cancer.gov/BCRISKTOOLThis link goes offsite. Click to read the external link disclaimer می توانید آن را بیابید.) در پیشبینی نتایج(مشابه با آنچه در نهایت در واقعیت اتفاق می افتد)، توانایی بالایی دارد اما دارای دقت لازم برای پیشبینی خطر ابتلای هر زن به سرطان پستان نیست.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends biennial screening mammography for women aged 50 to 74 years.

*The Department of Health and Human Services, in implementing the Affordable Care Act under the standard it sets out in revised Section 2713(a)(5) of the Public Health Service Act, utilizes the 2002 recommendation on breast cancer screening of the USPSTF.  In 2015, Congress enacted separate legislation as part of the Comprehensive Omnibus Funding law that ensured this provision remains in effect. This recommendation states: The USPSTF recommends screening mammography, with or without clinical breast examination (CBE), every 1-2 years for women aged 40 and older (B recommendation).  We provide this information here to help primary care providers understand the implications this may have on co-payments and coverage related to screening patients for breast cancer.

:Frequency of Service

The USPSTF Recommends biennial (every 2 years) screening.

:Risk Factor Information

Advancing age is the most important risk factor for breast cancer in most women, but epidemiologic data from the BCSC suggest that having a first-degree relative with breast cancer is associated with an approximately 2-fold increased risk for breast cancer in women aged 40 to 49 years.۲, ۹ Further, the CISNET models suggest that for women with about a 2-fold increased risk for breast cancer, starting annual digital screening at age 40 years results in a similar harm-to-benefit ratio (based on number of false-positive results or overdiagnosed cases per 1000 breast cancer deaths avoided) as beginning biennial digital screening at age 50 years in average-risk women.۷, ۸ This approach has not been formally tested in a clinical trial; therefore, there is no direct evidence that it would result in net benefit similar to that of women aged 50 to 74 years. However, given the increased burden of disease and potential likelihood of benefit, women aged 40 to 49 years who have a known first-degree relative (parent, child, or sibling) with breast cancer may consider initiating screening earlier than age 50 years. Many other risk factors have been associated with breast cancer in epidemiologic studies, but most of these relationships are weak or inconsistent and would not likely influence how women value the tradeoffs of the potential benefits and harms of screening. Risk calculators, such as the National Cancer Institute’s Breast Cancer Risk Assessment Tool (available at www.cancer.gov/BCRISKTOOLThis link goes offsite. Click to read the external link disclaimer), have good calibration between predicted and actual outcomes in groups of women but are not accurate at predicting an individual woman’s risk for breast cancer.۱۰

دکمه بازگشت به بالا