غربالگری‌های سلامتی

مصرف ویتامین D، کلسیم و یا مکمل های ترکیبی این دو، به منظور پیشگیری اولیه از شکستگی ها در زنان یائسه ی مقیم خانه سالمندان (دارو های پیشگیری کننده)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات مصرف روزانه ی مکمل های ویتامین D با دوز بیشتر از ۴۰۰ واحد و مکمل های کلسیم با دوز بیشتر از ۱۰۰۰ میلی گرم با هدف پیشگیری از شکستگی در زنان یائسه در خانه های سالمندان، کافی نیست.

زمان و تناوب مصرف مکمل:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Specific Recommendation: Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Fractures in Community-Dwelling Adults: Preventive Medication —Postmenopausal women

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of the benefits and harms of daily supplementation with doses greater than 400 IU of vitamin D and greater than 1000 mg of calcium for the primary prevention of fractures in community-dwelling, postmenopausal women.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا