ANTIMICROBIALSPENICILLINS

NAFCILLIN

نفسیلین

NAFCILLIN

موارد مصرف: نفسیلین در درمان عفونت های ناشی از گونه های استافیلوکوکی مولد پنی سیلیناز مصرف می شود.

هشدارها: در بیماران دارای سابقه آلرژی، بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی: واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم و شوک با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین ترومبوفلبیت و آسیب بافتی در محل تزریق وریدی این دارو مشاهده شده است.

تداخل های دارویی: مصرف همزمان این دارو با سایر دارو‌های سمی برای کبد، احتمال بروز سمیت کبدی را افزایش می دهد. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس و مسمومیت با متوترکسات می شود.

نکات قابل توصیه
۱. مخلوط کردن این دارو با آمینوگلیکوزید‌ها توصیه نمی شود.
۲. تزریق وریدی این دارو باید به  آهستگی و طی ۱۰-۵ دقیقه یا به  صورت انفوزیون آهسته طی ۶۰-۳۰ دقیقه صورت می گیرد و به  دلیل عارضه ترومبوفلبیت تزریق وریدی بیش از ۴۸-۲۴ ساعت توصیه نمی شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان: در درمان عفونت های استخوان و مفصل، آندوکاردیت باکتریایی، مننژیت باکتریایی و پریکاردیت باکتریایی، ۲-۱/۵ گرم هر ۶-۴ ساعت تزریق وریدی می شود. در درمان سایر عفونت ها ۵۰۰ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت تزریق عضلانی یا ۱/۵-۰/۵گرم هر ۴ ساعت تزریق وریدی می گردد.

کودکان: در درمان مننژیت باکتریایی در نوزادان با وزن تا ۲ کیلوگرم mg/kg 25-50 هر ۱۲ ساعت در هفته اول زندگی و سپس mg/kg 50 هر ۸ ساعت و در نوزادان با وزن بیش از ۲ کیلوگرم mg/ kg 50 هر ۸ ساعت در هفته اول زندگی و سپس mg/kg 50 هر ۶ ساعت تزریق عضلانی یا وریدی می گردد. در درمان سایر عفونت ها، در نوزادان از راه عضــــلانی mg/kg 10 هــــر ۱۲ ســــاعت و از راه وریــــدی mg/kg 10-20 هر ۴ ساعت تزریق می شود. در شیرخواران و کـــــــودکان mg/kg 25 هر ۱۲ ســــاعت از راه عضــــلانی و mg/kg 10-20 هر ۴ ساعت تزریق وریدی می شود.

اشکال دارویی

Injection: ۵۰۰mg, 1g

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا