PENICILLINS

 • PIPERACILLIN+TAZOBACTAM

  PIPERACILLIN+TAZOBACTAM موارد مصرف: این دارو مخلوطی از پیپراسیلین و تازوباکتام است که در درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های مقاوم به…

  بیشتر بخوانید »
 • PIPERACILLIN

  PIPERACILLIN موارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت های ناشی از پسودومونا آئرژینوزا و سایر باکتری های حساس به خصوص در بیماران…

  بیشتر بخوانید »
 • PENICILLIN V

  PENICILLIN V موارد مصرف: این دارو در درمان التهاب عفونی لوزه ها، التهاب گوش میانی، بادسرخ و برای پیشگیری از ابتلا…

  بیشتر بخوانید »
 • PENICILLIN G PROCAINE

  PENICILLIN G PROCAINE موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های حساس به پنی سیلین، (به ویژه دیفتری و نوروسیفلیس) مصرف می شود. هشدارها:…

  بیشتر بخوانید »
 • PENICILIN G BENZATHINE

  PENICILIN G BENZATHINE موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین، از جمله بیماری یاز، التهاب حلق…

  بیشتر بخوانید »
 • PENICILLIN G

  PENICILLIN G موارد مصرف: این دارو در درمان التهاب عفونی لوزه ها، التهاب گوش میانی، بادسرخ، آندوکاردیت استرپتوکوکی، مننژیت مننگوکوکی، پنومونی…

  بیشتر بخوانید »
 • PENICILLIN 6.3.3

  PENICILLIN 6.3.3 موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی‎سیلین مصرف می شود. هشدارها: این دارو در بیماران…

  بیشتر بخوانید »
 • NAFCILLIN

  NAFCILLIN موارد مصرف: نفسیلین در درمان عفونت های ناشی از گونه های استافیلوکوکی مولد پنی سیلیناز مصرف می شود. هشدارها: در بیماران دارای سابقه…

  بیشتر بخوانید »
 • CO-AMOXICLAV

  CO-AMOXICLAV موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت های مجاری ادراری-تناسلی، گوش میانی، مجاری تنفسی و برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم، عفونت های…

  بیشتر بخوانید »
 • CLOXACILLIN

  CLOXACILLIN موارد مصرف: کلوگزاسیلین برای درمان عفونت های ناشی از گونه های استافیلوکوک مولد پنی سیلیناز مصرف می شود. هشدارها: در صورت وجود سابقه…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا