Antidotes

SODIUM THIOSULFATE

سدیم تیوسولفات

SODIUM THIOSULFATE

موارد مصرف: این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مسمومیت با سیانید، همراه با نیتریت سدیم و برای جلوگیری از سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین استفاده می شود.

هشدارها: در صورت وجود سیروز کبدی، نارسایی احتقانی قلب، توکسمی ناشی از بارداری و نارسایی کلیوی و فشار خون باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی: اختلالات اسمزی از عوارض جانبی این دارو است.

مقدار مصرف: در مسمومیت با سیانور، پس از تجویز نیتریت سدیم، مقدار ۵/۱۲ گرم از راه وریدی طی ۱۰ دقیقه تزریق می شود. در صورت لزوم می توان درمان را با مصرف مقدار ۲۵/۶ گرم تکرار کرد. برای جلوگیری از بروز سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین، مقدار مصرف ۲ g/m 4 قبل از مصرف سیس پلاتین توصیه شده است.

اشکال دارویی

Injection: ۲۵۰mg/ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا