Antidotes

OBIDOXIME

OBIDOXIME

موارد مصرف: ابیدوکسیم برای فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهارشده توسط حشره کش های ارگانوفسفره مصرف می شود.

هشدارها
۱- مصرف ابیدوکسیم نباید جانشین مصرف آتروپین شود.
۲- در صورت گذشت بیش از ۴۸ ساعت از زمان جذب سم، استفاده از این دارو احتمالاً بی فایده است.
۳- این دارو علیه مسمومیت با کاربامات ها نباید به کار گرفته شود.

عوارض جانبی: احتمال بروز تحریک در هنگام تزریق شریانی وجود دارد.

مقدار مصرف

بزرگسالان: در حدود ۵ دقیقه بعد از مصرف اولین مقدار آتروپین، مقدار ۲۵۰میلی گرم از ابیدوکسیم داخل ورید تزریق می شود و در صورت پاسخ مناسب، مقدار مصرف فوق یک یا دوبار دیگر در فواصل هر ۲ساعت تکرار می شود. حداکثر مقدار مصرف حدود mg/kg 5-3 است.

کودکان: مقدار mg/kg 8-4 به صورت یک مقدار واحد تزریق وریدی می شود. این مقدار مصرف را می توان با محلول های تزریق وریدی رقیق نمود.

اشکال دارویی

Injection: ۲۷۵mg/ml, 250 mg/ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا