غربالگری‌های سلامتی

غربالگری تعیین مثبت یا منفی بودن (Rh(D خون زنان باردار در ویزیت های مربوط به بارداری اول

 

توصیه‌ی خاص: گروه خونی Rh(D): غربال‌گری — زنان باردار، اولین ویزیت بارداری

درجه: A

توصیه‌های خاص:

‏USPSTF قویاً تست گروه خونی Rh(D) و آنتی‌بادی را برای تمامی زنان باردار در اولین ویزیت بارداری توصیه می‌کند.

دفعات انجام:

اولین ویزیت پیش از تولد (پره‌ناتال)

اطلاعات پیرامون عامل خطر:

در حال حاضر اطلاعاتی پیرامون عامل خطر موجود نمی‌باشد.

 

Specific Recommendation: Rh(D) Blood Typing: Screening — Pregnant Women, First Pregnancy Related Visit

Grade: A*

Specific Recommendations:

The USPSTF strongly recommends Rh (D) blood typing and antibody testing for all pregnant women during their first visit for pregnancy-related care.

Frequency of Service:

First prenatal visit.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا