غربالگری‌های سلامتی

غربالگری اختلالات طیف اوتیسم در کودکان با سن پایین (۱۸ تا ۳۰ ماهه)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل بین فواید و مضرات غربالگری اختلالات طیف اوتیسم (ASD) در کودکان با سن پایین (۱۸ تا ۳۰ ماهه) که پزشک یا والدین نگرانی ای بابت ابتلای آنها به ASD  ندارند، کافی نیست.

در رابطه با زمان و فواصل انجام غربالگری در حال حاضر اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
اگرچه تعدادی از عوامل خطر بالقوه ی ابتلا به ASD تا کنون مشخص شده است، شواهد کافی برای تعیین اینکه آیا برخی از عوامل خطر مشخصات عملکردی آزمونهای غربالگری ASD را تحت تاثیر قرار می دهند یا نه، وجود ندارد. برای مثال سنی که در آن غربالگری برای کودک انجام می شود و یا سایر مشخصات کودک و خانواده اش.

 

Recommendation: Screening for Autism Spectrum Disorder in Young Children

Specific Recommendation: Autism Spectrum Disorder: Screening — Young Children (Children aged 18 to 30 months)

Grade: I

Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for autism spectrum disorder (ASD) in young children for whom no concerns of ASD have been raised by their parents or a clinician.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

Although a number of potential risk factors for ASD have been identified, there is insufficient evidence to determine if certain risk factors modify the performance characteristics of ASD screening tests, such as the age at which screening is performed or other characteristics of the child or family.

دکمه بازگشت به بالا