غربالگری‌های سلامتی

غربالگری و نظارت خانگی فشار خون بالا در بزرگسالان

 

توصیه‌ی خاص: پُرفشاری خون: غربال‌گری و کنترل در منزل — بزرگ‌سالان

درجه: A

توصیه‌های خاص:

‏USPSTF غربال‌گری پُرفشاری خون را در بزرگ‌سالان ۱۸ ساله و بزرگ‌تر توصیه می‌کند. USPSTF کنترل فشارخون در خارج از مراکز درمانی را جهت تایید تشخیص پیش از شروع درمان، توصیه می‌کند.

دفعات انجام:

‏USPSTF غربال‌گری سالیانه را برای افراد ۴۰ ساله و بزرگ‌تر و نیز برای افراد در معرض خطر پُرفشاری خون توصیه می‌کند.

اطلاعات عامل خطر:

‏USPSTF غربال‌گری سالیانه را برای افراد ۴۰ ساله و بزرگ‌تر و نیز برای افراد در معرض خطر پُرفشاری خون توصیه می‌کند. افراد در معرض خطر شامل افرادی هستند که فشار خون طبیعی (۱۳۰ تا ۱۳۹ روی ۸۵ تا ۸۹ میلی‌متر جیوه) دارند، کسانی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند یا نژاد آفریقایی-امریکایی دارند. بزرگ‌سالان ۱۸ تا ۳۹ سال با فشار خون طبیعی (کم‌تر از ۱۳۰ روی ۸۵ میلی‌متر جیوه) که عامل خطر دیگری ندارند، می‌بایست هر ۳ تا ۵ سال تحت غربال‌گری مجدد قرار گیرند. USPSTF غربال‌گری مجدد را با اندازه‌گیری دقیق فشار خون در مطب و در صورت بالابودن فشار خون، تایید تشخیص پُرفشاری خون (هایپرتانسیون) با ABPM توصیه می‌کند.

Specific Recommendation: High Blood Pressure: Screening and Home Monitoring — Adults

Grade: A

Specific Recommendations:
The USPSTF recommends screening for high blood pressure in adults aged 18 years or older. The USPSTF recommends obtaining measurements outside of the clinical setting for diagnostic confirmation before starting treatment.

Frequency of Service:

The USPSTF recommends annual screening for adults aged 40 years or older and for those who are at increased risk for high blood pressure.

Risk Factor Information:

The USPSTF recommends annual screening for adults aged 40 years or older and for those who are at increased risk for high blood pressure. Persons at increased risk include those who have high-normal blood pressure (130 to 139/85 to 89 mm Hg), those who are overweight or obese, and African Americans. Adults aged 18 to 39 years with normal blood pressure (<130/85 mm Hg) who do not have other risk factors should be rescreened every 3 to 5 years. The USPSTF recommends rescreening with properly measured office blood pressure and, if blood pressure is elevated, confirming the diagnosis of hypertension with ABPM.

دکمه بازگشت به بالا