غربالگری‌های سلامتی

مصرف ویتامین D، کلسیم و یا مکمل های ترکیبی این دو، به منظور پیشگیری اولیه از شکستگی ها در مردان، و زنان غیر یائسه ی مقیم خانه سالمندان (دارو های پیشگیری کننده)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات مصرف مکمل های ویتامین D و کلسیم(به تنهایی یا به صورت ترکیبی) در سطح مراقبت های اولیه، با هدف پیشگیری از شکستگی در مردان و زنان غیر یائسه، کافی نیست.

زمان و تناوب مصرف مکمل:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Specific Recommendation: Vitamin D, Calcium, or Combined Supplementation for the Primary Prevention of Fractures in Community-Dwelling Adults: Preventive Medication —Men and premenopausal women

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of the benefits and harms of vitamin D and calcium supplementation, alone or combined, for the primary prevention of fractures in men and premenopausal women.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا