غربالگری‌های سلامتی

انجام مشاوره رفتاری با هدف پیشگیری از سرطان پوست، در افراد با سن بیشتر از ۲۴ سال که رنگ پوست روشنی دارند.

درجه بندی: C

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان، مشاوره برای به حداقل رساندن تماس با پرتو های فرابنفش (UV) (با هدف کاهش خطر ابتلا به سرطان پوست) را برای افراد با سن بیشتر از ۲۴ سال و نوع پوست روشن به “صورت انتخابی” انجام دهند. شواهد موجود نشان می دهند که سود خالص مشاوره دادن به تمام افراد بزرگتر از ۲۴ سال کم است. برای تشخیص اینکه آیا انجام مشاوره برای یک شخص مناسب هست یا نه، بیمار و پزشک باید وجود عوامل خطر سرطان پوست را در نظر بگیرند.

زمان و تناوب انجام مشاوره:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
افراد با نوع پوست روشن (افراد دارای پوست رنگ پریده و یا همرنگ عاج فیل!، چشم های با رنگ روشن، موهای قرمز یا بلوند، لکه های متعدد در صورت (کک مک) و کسانی که به راحتی آفتاب سوختگی پیدا می کنند.) در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به سرطان پوست قرار دارند و باید تحت مشاوره قرار گیرند. عوامل دیگری که باعث افزایش بیشتر خطر می شوند عبارتند از سابقه آفتاب سوختگی، استفاده قبلی از تخت های داخل سالن مخصوص برنزه شدن و سابقه خانوادگی یا شخصی سرطان پوست. افراد با تعداد زیاد خال و خال های بدشکل و با شکل غیر معمول دارند نیز در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به ملانوم قرار دارند. (به یاد داشته باشید که “اندازه ی بزرگ”، “رنگ تیره یا تیره تر شدن رنگ خال”، “عدم تقارن” و “حاشیه ی نامنظم، بدشکلی و تغییر شکل خال” از نشانه های خطر تبدیل خال به بدخیمی است.) افراد با نقص سیستم ایمنی( مانند افراد مبتلا به HIV و یا افرادی که پیوند عضو انجام داده اند) نیز در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان پوست قرار دارند.

 

Recommendation: Behavioral Counseling for Skin Cancer Prevention

Specific Recommendation: Skin Cancer Prevention: Behavioral Counseling –Adults older than 24 years with fair skin types

Grade: C

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends that clinicians selectively offer counseling to adults older than 24 years with fair skin types about minimizing their exposure to UV radiation to reduce risk of skin cancer. Existing evidence indicates that the net benefit of counseling all adults older than 24 years is small. In determining whether counseling is appropriate in individual cases, patients and clinicians should consider the presence of risk factors for skin cancer.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

Persons with fair skin types (ivory or pale skin, light eye color, red or blond hair, freckles, those who sunburn easily) are at increased risk of skin cancer and should be counseled. Other factors that further increase risk include a history of sunburns, previous use of indoor tanning beds, and a family or personal history of skin cancer. Persons with an increased number of nevi and atypical nevi are at increased risk of melanoma. Persons with a compromised immune system (eg, persons living with HIV, persons who have received an organ transplant) are at increased risk of skin cancer.

دکمه بازگشت به بالا