غربالگری‌های سلامتی

غربالگری عفونت گنوکوکی در زنانی که از نظر جنسی فعال هستند

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای گنوره در تمام زنان با سن ۲۴ سال یا کمتر که از نظر جنسی فعال هستند و زنان مسن تری که در معرض خطر بالایی قرار دارند، انجام شود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در نبود مطالعات مربوط به فواصل میان غربالگری ها، یک رویکرد منطقی می تواند انجام غربالگری برای بیمارانی باشد که شرح حال فعالیت های جنسی آن ها، عوامل خطر جدید و یا پایداری را از زمان تست منفی قبلی آن ها نشان دهد.

عوامل خطر:
سن، یک عامل پیشبینی کننده ی خطر قوی برای ابتلا به عفونت کلامیدیایی و گونوکوکی است؛ به شکلی که بیشترین میزان ابتلا به این عفونت ها مربوط به زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله و پس از آن زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله می باشد. در میان زنان جوان، عفونت کلامیدیایی ۱۰ برابر شیوع بیشتری از عفونت گونوکوکی دارد. در میان مردان نیز میزان ابتلا در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال بیشتر است.

سایر عوامل خطر عبارتند از داشتن یک شریک جنسی جدید، داشتن بیش از یک شریک جنسی، داشتن شریک جنسی که خود شرکای جنسی دیگری دارد، داشتن شریک جنسی مبتلا به عفونت های منتقله از راه جنسی(STI)، عدم استفاده ی مداوم از کاندوم در میان کسانی که رابطه ی جنسی شناخته شده با تنها با یک شریک جنسی ندارند، سابقه ابتلا و یا ابتلای فعلی به STI و روسپی گری.
علاوه بر این، شیوع ابتلا به عفونت گونوکوکی در میان زندانیان، نیرو های نظامی و بیمارانی که در کلینیک های عمومی عفونت های منتقله از راه جنسی تحت مراقبت قرار دارند، بیشتر است.
علاوه بر این تفاوت های نژادی و قومیتی نیز در شیوع STI تاثیر گذار است. در سال ۲۰۱۲ شیوع STI در میان سیاه پوستان و اسپانیایی تبار ها نسبت به افراد سفید پوست بیشتر بوده است. پزشکان باید جامعه ای که در آن مشغول به خدمت هستند را در نظر بگیرند و ممکن است لازم باشد تا با مسئولین بهداشت محلی نیز مشاوره ای داشته باشند تا بتوانند گروه ها پر خطر را بهتر شناسایی کنند.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends screening for gonorrhea in sexually active women age 24 years and younger and in older women who are at increased risk for infection.

:Frequency of Service

In the absence of studies on screening intervals, a reasonable approach would be to screen patients whose sexual history reveals new or persistent risk factors since the last negative test result.

:Risk Factor Information

Age is a strong predictor of risk for chlamydial and gonococcal infections, with the highest infection rates occurring in women aged 20 to 24 years, followed by females aged 15 to 19 years. Chlamydial infections are 10 times more prevalent than gonococcal infections in young adult women. Among men, infection rates are highest in those aged 20 to 24 years.

Other risk factors for infection include having a new sex partner, more than 1 sex partner, a sex partner with concurrent partners, or a sex partner who has an STI; inconsistent condom use among persons who are not in mutually monogamous relationships; previous or coexisting STI; and exchanging sex for money or drugs. Prevalence is also higher among incarcerated populations, military recruits, and patients receiving care at public STI clinics. There are also racial and ethnic differences in STI prevalence. In 2012, black and Hispanic persons had higher rates of infection than white persons. Clinicians should consider the communities they serve and may want to consult local public health authorities for guidance on identifying groups that are at increased risk.

دکمه بازگشت به بالا