غربالگری‌های سلامتی

غربالگری عفونت کلامیدیایی در زنانی که از نظر جنسی فعال هستند.

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای کلامیدیا در زنان با سن ۲۴ سال و کمتر که از نظر جنسی فعال هستند و در زنان مسن تری که در معرض خطر بالای ابتلا به عفونت کلامیدیایی قرار دارند؛ انجام شود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در شرایطی که مطالعات و شواهدی برای تعیین فواصل میان این غربالگری ها وجود ندارد، یک رویکرد منطقی می تواند انجام غربالگری در بیمارانی باشد که سابقه ی فعالیت جنسی آن ها، عوامل خطر جدید یا پایداری را از زمان تست منفی قبلی نشان می دهد.

عوامل خطر:
با توجه به اینکه بیشترین میزان عفونت کلامیدیایی و گنوکوکی در زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله و پس از آن در دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ می دهد؛ سن، یک تعیین کننده ی خطر قوی برای ابتلا به کلامیدیا و گنوکوک است. در زنان جوان و نوجوان، عفونت کلامیدیایی ۱۰ برابر شایع تر از عفونت گنوکوکی است. در میان مردان، میزان عفونت در افراد ۲۰ تا ۲۴ ساله بالاتر است.

سایر عوامل خطر برای ایجاد این عفونت ها عبارتند از داشتن یک شریک جنسی جدید، داشتن بیشتر از ۱ شریک جنسی، داشتن شریک جنسی که همزمان شریک جنسی دیگری دارد، داشتن شریک جنسی مبتلا به یک عفونت منتقله از راه جنسی(STI)، استفاده ی ناپیوسته از کاندوم در میان افرادی که رابطه ی تک همسری متقابل ندارند.(یعنی هم خودشان و هم همسرشان متقابلا فقط یک شریک جنسی داشته باشند.)، ابتلا به STI در حال حاضر و یا در گذشته و روسپی گری برای دست یابی به  پول و مواد مخدر.  شیوع این عفونت ها همچنین در افراد زندانی، سربازان و خدمه ی ارتش و بیمارانی که در درمانگاه ها عمومی STI مراقبت دریافت می کنند، نیز بالاتر است. همچنین در شیوع عفونت های منتقله از راه جنسی، تفاوت های نژادی و قومیتی نیز وجود دارد؛ در سال ۲۰۱۲، نژاد سیاه و اسپانیایی، شیوع بالاتری نسبت به نژاد سفید داشته اند.

پزشکان باید محیطی که در آن خدمات ارائه می دهند را در نظر بگیرند و ممکن است لازم باشد برای دریافت راهنمایی برای مشخص کردن گروه های پر خطر، از مقامات بهداشت عمومی محلی مشورت بگیرد.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends screening for chlamydia in sexually active women age 24 years and younger and in older women who are at increased risk for infection.

:Frequency of Service

In the absence of studies on screening intervals, a reasonable approach would be to screen patients whose sexual history reveals new or persistent risk factors since the last negative test result.

:Risk Factor Information

Age is a strong predictor of risk for chlamydial and gonococcal infections, with the highest infection rates occurring in women aged 20 to 24 years, followed by females aged 15 to 19 years. Chlamydial infections are 10 times more prevalent than gonococcal infections in young adult women. Among men, infection rates are highest in those aged 20 to 24 years.

Other risk factors for infection include having a new sex partner, more than 1 sex partner, a sex partner with concurrent partners, or a sex partner who has an STI; inconsistent condom use among persons who are not in mutually monogamous relationships; previous or coexisting STI; and exchanging sex for money or drugs. Prevalence is also higher among incarcerated populations, military recruits, and patients receiving care at public STI clinics. There are also racial and ethnic differences in STI prevalence. In 2012, black and Hispanic persons had higher rates of infection than white persons. Clinicians should consider the communities they serve and may want to consult local public health authorities for guidance on identifying groups that are at increased risk.

دکمه بازگشت به بالا