غربالگری‌های سلامتی

غربالگری پوکی استخوان با هدف پیشگیری از شکستگی ها در زنان یائسه با سن کمتر از ۶۵ سال که در معرض خطر بالایی برای پوکی استخوان قرار دارند. (غربالگری)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری پوکی استخوان به کمک تست اندازه گیری تراکم استخوان و با هدف جلوگیری از شکستگی های حاصل از پوکی استخوان در زنان یائسه ای که سن کمتر از ۶۵ سال و در معرض خطر بالای پوکی استخوان قرار دارند(این خطر بالا باید به وسیله ی یک ابزار ارزیابی خطر بالینی رسمی تعیین شده باشد.)؛ انجام گیرد.

برای کسب اطلاعات در مورد ارزیابی خطر از بخش ملاحظات بالینی بازدید کنید.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
عوامل خطر شکستگی شامل سن، BMI پایین، مصرف بالای الکل، سیگار کشیدن، استفاده ی طولانی مدت از کورتیکواستروئید ها، سابقه ی شکستگی و سابقه ی به زمین افتادن طی یک سال گذشته، می شود. پزشکان باید این نکته را متذکر شوند که وجود یک عامل خطر و یا سن خاص به معنی عبور از آستانه ی خطر مشخصی نیست.(یک عامل خطر یا سن به تنهایی نمی تواند تعیین کننده ی احتمال و خطر پوکی استخوان باشد.) اگرچه به طور کلی، خطر پوکی استخوان و شکستگی های حاصل از آن با بالا رفتن سن، افزایش می یابد، وجود چندین عوامل خطر در سنین پایین تر می تواند دلیلی برای این باشد که مشخصات خطر_فایده ی هر فرد، برای انجام غربالگری با تست اندازه گیری تراکم استخوان مورد نیاز است.

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends screening for osteoporosis with bone measurement testing to prevent osteoporotic fractures in postmenopausal women younger than 65 years who are at increased risk of osteoporosis, as determined by a formal clinical risk assessment tool.

See the Clinical Considerations section for information on risk assessment.

:Frequency of Service

No Frequency of Service information currently available.

:Risk Factor Information

risk factors for fractures include age, low body mass index, excessive alcohol consumption, current smoking, long-term corticosteroid use, previous fractures, and history of falls within the past year.  Clinicians should note that the presence of a given risk factor or a certain age does not represent a particular risk threshold. Although the risk of osteoporosis and osteoporotic fractures generally increases with age, the presence of multiple risk factors at a younger age may indicate that the risk-benefit profile is favorable for screening with bone measurement testing.

دکمه بازگشت به بالا