غربالگری‌های سلامتی

غربالگری آنوریسم آئورت شکمی (AAA) در زنانی که هرگز سیگار نکشیده اند

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری روتین برای آنوریسم آئورت شکمی (AAA) در زنانی که تاکنون سیگار نکشیده اند، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Abdominal Aortic Aneurysm

Specific Recommendation: Abdominal Aortic Aneurysm: Screening — Women Who Have Never Smoked

Grade: D

Specific Recommendations:
The USPSTF recommends against routine screening for AAA in women who have never smoked.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا