غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان پروستات در مردان ۵۵ تا ۶۹ ساله (غربالگری)

درجه بندی: C

توصیه های اختصاصی:
برای مردان ۵۵ تا ۶۹ ساله، تصمیم برای غربالگری دوره ای سرطان پروستات به کمک اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) باید به صورت شخص به شخص گرفته شود. قبل از گرفتن این تصمیم که غربالگری انجام شود یا خیر، باید به فرد مورد نظر این فرصت داده شود تا از فواید و مضرات بالقوه این غربالگری آگاه شود و در این رابطه با پزشک خود به بحث و تبادل نظر بپردازد. به این ترتیب فرد می تواند ارزش ها و ترجیحات خود را نیز برای تصمیم گیری در نظر گیرد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Prostate Cancer

Specific Recommendation: Prostate Cancer: Screening —men aged 55 to 69 years

Grade: C

Specific Recommendations:

For men aged 55 to 69 years, the decision to undergo periodic prostate-specific antigen (PSA)–based screening for prostate cancer should be an individual one. Before deciding whether to be screened, men should have an opportunity to discuss the potential benefits and harms of screening with their clinician and to incorporate their values and preferences in the decision.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا