غربالگری‌های سلامتی

مصرف مکمل های ویتامین E و بتا کاروتن به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی و سرطان

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که با هدف پیشگیری از رخ دادن بیماری های قلبی_عروقی و سرطان، مکمل های بتا کاروتن و ویتامین E، مصرف نشود.

زمان و تناوب مصرف مکمل:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplements for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer

Specific Recommendation: Vitamin Supplements for the Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer: β-carotene or Vitamin E

Grade: D

Specific Recommendations:
The USPSTF recommends against the use of β-carotene or vitamin E supplements for the prevention of cardiovascular disease or cancer.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا