غربالگری‌های سلامتی

غربالگری باکتریوری (وجود باکتری در ادرار) بدون علامت در زنان باردار

Grade: A

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends screening for asymptomatic bacteriuria with urine culture for pregnant women at 12 to 16 weeks’ gestation or at the first prenatal visit, if later.

درجه بندی: A

توصیه های اختصاصی:

USPSTF توصیه می کند که غربالگری باکتریوری (وجود باکتری در ادرار) بدون علامت از طریق کشت ادرار در زنان باردار در هفته ی ۱۲ تا ۱۶ بارداری و یا در اولین ویزیت بارداری (در صورتی که دیر تر از هفته ی ۱۲ تا ۱۶ بود) انجام شود.

Frequency of Service:

All pregnant women should provide a clean-catch urine specimen for a screening culture at 12 to 16 weeks’ gestation or at the first prenatal visit, if later. The optimal frequency of subsequent urine testing during pregnancy is uncertain.

تمام زنان باردار باید بین هفته ی ۱۲ تا ۱۶ بارداری و یا در اولین ویزیت بارداری، یک نمونه ی ادرار بدون آلودگی به منظور انجام کشت غربالگری تهیه کنند. بهترین زمان برای انجام تست ادرار بعدی در حین زایمان و تعداد دفعات انجام آن، کاملا مشخص نیست.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

عوامل خطر:

هیچ گونه اطلاعاتی در مورد عوامل خطر در حال حاضر موجود نیست.

دکمه بازگشت به بالا