غربالگری‌های سلامتی

غربالگری اختلال بینایی در بزرگسالان سالمند ۶۵ ساله و یا مسن تر(غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری اختلال حدت بینایی در افراد مسن، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Impaired Visual Acuity in Older Adults

Specific Recommendation: Impaired Visual Acuity in Older Adults: Screening –Adults 65 years or older

Grade: I
Specific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for impaired visual acuity in older adults.
Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا