کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

شرایط پایان قرنطینه

توصیه CDC برای بیماران با علامت و بی‌علامت براساس شواهد بالینی و براساس تست به شرح زیر است. (این راهکارها روزآمدترین توصیه ها تا تاریخ بیست تیرماه ۹۹ ) می‌باشد

دستورالعمل مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (CDC) برای پایان دادن به قرنطینه خانگی بیماران کووید ۱۹ (COVID-19):

باتوجه به محدودیت اطلاعات در دسترس درباره طیف علایم بالینی، قدرت انتقال و دوره انتشار ویروس توسط فرد بیمار، این دستورالعمل بر اساس اطلاعات موجود تدوین شده و با به دست آمدن اطلاعات جدید ممکن است اصلاح شود.

بیماران کووید-۱۹ که دارای علایم هستند، مطابق شرایط زیر میتوانند به قرنطینه خاتمه دهند:

روش اول (براساس نشانه‌ها)
بیماران کووید ۱۹که دارای علایم بودند و برای مراقبت به منزل فرستاده شده اند در صورتی که دو مورد زیر وجود داشته باشد می توانند قرنطینه خانگی را پایان دهند:

۱. حداقل ۳ روز (۷۲ ساعت) از قطع تب بدون استفاده از تب بر “و” بهتر شدن علایم تنفسی (مثل سرفه و تنگی نفس) گذشته باشد.

«و»

۲. حداقل ۱۰ روز از پدیدار شدن اولین علایم بیماری گذشته باشد.

روش دوم (براساس تست)
بیماران کووید ۱۹ که دارای علایم بودند و برای مراقبت به منزل فرستاده شده اند در صورتی که سه مورد زیر وجود داشته باشد می توانند قرنطینه خانگی را پایان دهند:

۱. حداقل سه روز (۷۲ ساعت) از قطع تب بدون استفاده از تب بر گذشته باشد.

«و»

۲. حداقل سه روز (۷۲ ساعت) از بهتر شدن علایم تنفسی (مثل سرفه و تنگی نفس) گذشته باشد.

«و»

۳.  تست سریع از حداقل دو نمونه نازوفارنژیال (پشت بینی) که به فاصله ۲۴ ساعت گرفته شده منفی باشد.

کسانی که تست کووید ۱۹ آنان مثبت شده است اما علایمی ندارند، مطابق شرایط زیر میتوانند به قرنطینه خاتمه دهند:

روش اول: روش زمانی
پس از گذشت ۱۰ روز از دریافت نتیجه تست مثبت در صورتی که در این مدت علامتی ظاهر نگردیده باشد. در صورتی که علایم مشاهده شود باید براساس روشهای بالا عمل شود.

روش دوم: مانند روش براساس تست بیماران عمل شود.
نکته بسیار مهم: زمان قرنطینه لازم است برای دو دسته طولانی‌تر شود:

  1. کسانی در کادر درمان که با افراد های-ریسک در تماس هستند.
  2. افرادی که شرایطی دارند که ممکن است سیستم ایمنی ضعیفتری داشته باشند و مدت طولانی‌تری ناقل بیماری باقی بمانند.

منبع:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html

ضمنا براساس تحقیق جدید چاپ شده در لنست در بیماران علامت‌دار اگر بخواهیم از قرنطینه براساس شواهد بالینی خارج شویم، به نظر من بهتر است ۱۴ روز بعد از ترخیص از بیمارستان یا ۱۴ روز پس از بهبود علایم بالینی در بیماران سرپایی باشد.

دکمه بازگشت به بالا