اخبار سلامت

دریافت واکسن کرونا (فایزر یا مدرنا) برای مادر و جنین مضر نیست

سال گذشته، مطالعه‌ای در شیکاگو نشان داد مادران باردار با تست مثبت pcr ویروس کرونا شواهدی از آسیب عروقی در جفت داشته‌اند که با اختلال در خون‌رسانی به جنین همراه بوده است. از همین روی، با شروع واکسیناسیون گروهی از محققین اثر دریافت واکسن بر حاملگی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. در این مطالعه به بررسی جفت در مادران‌ بارداری که واکسن دریافت کرده‌اند پرداخته‌ شده است، با توجه به این نکته که جفت را می‌توان به جعبه سیاه هواپیما تشبیه کرد چراکه هر اتفاقی در حاملگی اثر خود را روی جفت می‌گذارد.

در این مطالعه، ۸۴ مادر باردار که واکسن ( فایزر یا مدرنا) را در ۳ ماهه‌ی سوم بارداری‌شان دریافت کرده بودند با ۱۱۶ مادر که هیچ واکسنی دریافت نکرده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داده است که هیچ تفاوت معناداری بین آسیب‌های عروقی در جفت و خون‌رسانی به جنین بین این دو‌ گروه وجود ندارد. همچنین یک ماه پیش در مطالعه‌ای انتقال آنتی‌بادی ساخته‌شده علیه ویروس کرونا به دنبال دریافت واکسن از مادران به نوزادان متولد شده را تایید کرده‌است.

دکمه بازگشت به بالا