غربالگری‌های سلامتی

انجام مداخله به منظور پیشگیری از زمین خوردن (سقوط) سالمندان با سن بیشتر از ۶۵ سال در خانه های سالمندان

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که مکمل های ویتامین D به منظور جلوگیری از زمین خوردن و سقوط در خانه های سالمندان به وسیله ی افراد ۶۵ ساله و مسن تر، مصرف نشود.

زمان و تناوب مصرف مکمل:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Interventions to Prevent Falls in Community-Dwelling Older Adults

Specific Recommendation: Falls Prevention in Community-Dwelling Older Adults, Interventions —

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against vitamin D supplementation to prevent falls in community-dwelling adults 65 years or older.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا