غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان بیضه در نوجوانان و بزرگسالان مذکر

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری سرطان بیضه در مردان نوجوان و بزرگسال، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Testicular Cancer

Specific Recommendation: Testicular Cancer: Screening — Adolescent and Adult Men

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against screening for testicular cancer in adolescent or adult males.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا