غربالگری‌های سلامتی

غربالگری خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی به وسیله نوار قلب (الکتروکاردیو گرافی) در بزرگسالان با خطر متوسط و بالای رخداد یک اتفاق قلبی-عروقی

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری بیماری های قلبی_عروقی(CVD) به وسیله ی ECG چه در حین ورزش و چه در حین استراحت در بزرگسالان بدون علامت که در معرض خطر متوسط یا بالای ابتلا به  CVDقرار دارند، کافی نیست.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Cardiovascular Disease Risk With Electrocardiography

Specific Recommendation: Cardiovascular Disease Risk With Electrocardiography: Screening –Adults at intermediate or high risk of CVD events

Grade: I

Specific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening with resting or exercise ECG to prevent CVD events in asymptomatic adults at intermediate or high risk of CVD events.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا