غربالگری‌های سلامتی

غربالگری واژینوز باکتریال بارداری، در زنان باردار بدون علامتی که در معرض خطر پایینی برای زایمان زودرس(پره ترم) قرار دارند.

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری برای واژینوز باکتریایی در زنان باردار بدون علامت که در معرض خطر پایینی برای زایمان زودرس قرار دارند، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Bacterial Vaginosis in Pregnancy

Specific Recommendation: Bacterial Vaginosis in Pregnancy: Screening — Asymptomatic pregnant women at low risk for preterm delivery

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against screening for bacterial vaginosis in asymptomatic pregnant women at low risk for preterm delivery.

Frequency of Service:

No Frequency of Service information currently available.

Risk Factor Information:

No Risk Factor Information currently available.

دکمه بازگشت به بالا