Antidotes

EDETATE DISODIUM

EDETATE DISODIUM

موارد مصرف: این دارو در درمان اضطراری زیادی کلسیم خون و کنترل آریتمی بطنی ناشی از مسمومیت دیژیتال به کار می رود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود بی ادراری و بیماری تصلب شرایین نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- مصرف این دارو فقط در موارد شدید بیماری توصیه می شود.
۲- انفوزیون سریع دارو باعث سقوط ناگهانی غلظت کلسیم و احتمالا مرگ می گردد.
۳- این دارو در افراد مبتلا به کمی پتاسیم خون، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبی: کاهش موقتی فشار خون، سردرد، تهوع و استفراغ و احتمال نکروز لوله های کلیوی (به خصوص در کم ادراری) وجود دارد.

مقدار مصرف

بزرگسالان: ابتدا بایددارو با محلول کلرور سدیم تزریقی یا محلول دکستروز ۵% رقیق شود. مقدار mg/kg/day 50 تا حداکثر g/day 3 مصرف می شود. مقدار مصرف طی ۳ ساعت یا بیشتر به طور آهسته انفوزیون می شود. دفعات مصرف تا ۵ بار متوالی طی ۵ روز ادامه می یابد و سپس ۲ روز تجویز متوقف شده و بعد در صورت نیاز درمان تکرار می شود که تا حداکثر ۳ دوره ( ۱۵ مقدار مصرف) قابل تکرار است.

کودکان: مقدار mg/kg/day 40 تا حداکثر mg/ kg/day 70 مصرف می شود که باید با غلظت کمتر از ۳% در مدت ۳ ساعت و یا بیشتر انفوزیون شود.

اشکال دارویی

Injection: ۱۵۰mg/ml

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا