(ANESTHETICS (InhalationCENTRAL NERVOUS SYSTEM MEDICINES

ENFLURANE

انفلوران

ENFLURANE

موارد مصرف:

انفلوران برای القا و ادامه بی هوشی و با مقادیر کم به  عنوان مسکن در طول زایمان در عمل جراحی سزارین و زایمان طبیعی مصرف می ‌شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هیپرترمی بدخیم یا سابقه ابتلا به آن و در افراد مستعد به آن و در نارسایی شدید کلیه نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- انفلوران با غلظت‎ های بی هوش کننده ممکن است باعث شل شدن رحم شده و همچنین پاسخ رحم به دارو‌ های اکسی‎ توسیک را کاهش دهد.
۲- سطوح عمیق‎ تر بی هوشی با انفلوران، به  خصوص درحضور تنفس بیش از حد، ممکن است باعث ایجاد فعالیت‌ های تشنجی در الکتروآنسفالوگرام شود.
۳- این دارو موجب تضعیف عملکرد قلب و دستگاه تنفس می ‌شود. تضعیف عضله قلب توسط این دارو ممکن است موجب افت برون ده قلبی و کاهش فشار خون شریانی گردد.
۴- این دارو در موارد نارسایی کبد یا زردی یا آسیب شدید کبدی در اثر تماس قبلی با انفلوران با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخـــــــــل‎ های دارویـــــــی: انفلــــوران بــــا آمینوگلیکوزیـــد ‌ها، خــــون حـــــاوی ترکیبات ضدانعقاد سیتراته (در صورت انتقال مقادیر زیاد خون)، عوامــــل مهارکننــــده عصبــــــی-عضلانی، کاتکول آمین‎ ‌ها (دوپامین، اپی‎ نفرین، نوراپی ‎نفرین)، پلیمیکسین ‎‌ها و لوودوپا تداخل دارد. ایزونیازید ممکن است باعث افزایش تولید متابولیت‎ های فلوراید از انفلوران، که بالقوه سمیت کلیوی دارند، شود.

نکات قابل توصیه
۱- در صورت استفاده از تنفس مکانیکی، برای جلوگیری از خطر بروز تشنج و یا تحریک CNS از تنفس بیش  از حد باید خودداری شود.
۲- انفلوران به  دلیل طول اثر کوتاه خود هیچگونه اثرات ضددردی قابل توجهی بعد از جراحی ایجاد نمی‌ کند. بنابر این برخلاف سایر بی هوش‎کننده‎ ها ممکن است به مصرف یک داروی ضددرد بعد از پایان جراحی نیاز باشد.
۳- در صورت مصرف برای القای بی هوشی، توصیه می ‌شود که غلظت داروی استنشاقی به آهستگی یعنی ۰/۵% در هر چند بار تنفس، افزایش یابد.

مقدار مصرف: برای القای بی هوشی در جراحی ‎‌ها مقدار مصرف دارو باید برای هر بیمار جداگانه تعیین شود. برای ادامه  بی هوشی ۳-۰/۵% اسنتشاق می ‌شود. به عنوان داروی همراه در اعمال جراحی زنان و زایمان ۱-۰/۵% و برای زایمان واژینال ۱-۰/۲۵% استنشاق می‌ شود. حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان برای القای بی هوشی ۴/۵% و به عنوان ادامه دهنده بی هوشی ۳% است.

اشکال دارویی

Inhaler

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا